HANDELSBETINGELSER

Fragt

Levering til pakkeshop eller virksomhed er altid gratis.

Hjemmelevering koster 39,00 kr.

Ved returnering skal du brug blot det medfølgende returlabel. Det er gratis at benytte.

Levering sker indenfor 3 hverdage. Forsendelser leveres af GLS.

 

Fortrydelsesret

Vi ønsker selvfølgelig, at du skal være tilfreds med dine varer. Fortrydelsesretten er gældende fra den dag, du modtog din bestilling, og 30 dage frem. Brug det vedlagte returlabel - det er gratis.

Pak dine varer og returskemaet forsvarligt ned. Sørg for produkterne er pakket pænt sammen som da du modtog dem. Varen skal fremstå som værende ubrugt ved retur - har varen været taget i brug kan vi ikke godkende returnering.

Ved køb af julegaver gælder fortrydelsesretten frem til 31. januar. 

 

Reklamation

Skulle du få en defekt eller forkert vare, skal du kontakte kundeservice så hurtigt som muligt. Når du handler på green-comfort.com har du altid 24 måneders reklamationsret i overensstemmelse med købeloven.

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

Eventuelle klager kan sendes til mail: webshop@green-comfort.com

Du kan også klage til Forbrugerklagenævnet. Inden du klager til Forbrugerklagenævnet, skal du dog have forsøgt at klage til os. Klage til Forbrugerklagenævnet indgivet online på klagenævnets hjemmeside.

 

Ordrebekræftelse og risikoovergang

Beløbet trækkes tidligst fra din konto, når varen afsendes.

Når vi har modtaget din bestilling sendes en bekræftelse via e-mail. Hvis du ønsker at annullere eller ændre noget i din ordre, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice så hurtigt som muligt.

Du bliver først ejer af de varer du har bestilt, når de er blevet leveret til dig, og vi har modtaget fuld betaling for varerne. Når varerne er blevet leveret til dig, overgår ansvaret for deres bortkomst eller ødelæggelse til dig.

Hvis varen skades eller går tabt under transporten til kunden, er green-comfort.com betalingsansvarlig. Hvis dette er sket, er kunden forpligtet til at meddele vores kundeservice indenfor en rimelig tid (max 2 måneder). Hvis varen skades eller går tabt under en returforsendelse til Green Comfort, er kunden betalingsansvarlig.

 

Sikkerhed ved køb og betaling

Green Comfort forbeholder sig retten til at hæve et køb, hvis der er mistanke om bedrageri. Vores interne sikkerhedssystem advarer os, hvis en ordre mistænkes for bedrageri.

Hvis sikkerhedssystemet udsender en advarsel, vælger vi, ikke at levere den aktuelle ordre. Nogle gange indebærer det, at en ordre stoppes selv om det ikke drejer sig om bedrageri. Vi håber at du som kunde kan have forståelse med dette eftersom det drejer sig om din sikkerhed. Alle mistænkte bedragerier politianmeldes.

 

Udsalg og tilbud

Priserne på udsalgsartikler gælder så længe lager haves. Øvrige tilbud gælder så længe lager haves, hvis der ikke er angivet en slutdato for til-buddet. Procentrabatter gælder ikke på udsalgsartikler.

 

Gældende lovgivning og retskreds

Du skal være fyldt 18 år for at handle på green-comfort.com – er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre.

Disse handelsbetingelser og din anvendelse af green-comfort.com (og alle relationer uden kontraktnatur, der kan opstå ved eller i forbindelse med dem) skal reguleres af, og tolkes i henhold til den væsentlige danske lov-givning. Du accepterer det danske domstolsvæsens eksklusive retskreds for at afgøre konflikter, der kan forekomme gennem disse handelsbetingelser.

Du hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Varen sendes tilbage i samme stand. Medsend original emballage og eventuelle mærkesedler.

 

Oplysning om persondata til kunden

Generelt:

Som led i vores opfyldelse af den indgående aftale mellem dig som kunde og vores virksomhed Green Comfort A/S, CVR.nr. 18000199 indsamler vi personoplysninger om dig. I dette dokument beskriver vi vores retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med vores opfyldelse af vores aftale. Retningslinjerne er udarbejdet ud fra EU's Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet "gældende lovgivning").

I det efterfølgende har vi beskrevet, hvilke informationer der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

Hvilke personoplysninger indsamles

Vi beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår en aftale med os. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail, skostørrelser, mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du i henhold til vores aftale har købt af os.De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

 

Hvor længe opbevare vi personoplysninger

Opbevaringen af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med os løber. Når du køber en vare eller ydelse hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil den leverede vare eller ydelse er leveret og betalt og en eventuel fortrydelses frist er udløbet. Af hensyn til bogføringsloven skal vi opbevare kopi af faktureringer min. 5 år ved en indgået handel. Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet vedrørende dig og/eller din virksomhed i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret af os i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, mate-rialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022, da vores regnskabsår følger kalenderåret.

 

Hvad bruger vi personoplysninger til

De personoplysninger, vi indsamler om dig og din virksomhed i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med os, levering af varer og/eller ydelser samt fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen. Fx ved forsendelse af vare til dig.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

 

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos os ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald få adgang til de registrerede personoplysninger.

Du er tillige berettiget til at anmode og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til os (dataportabilitet). Du er endvidere berettiget til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger og dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse.

 

Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger. Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, så kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger i vores IT-system. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyn tagen til dine rettigheder som kunde.

 

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opbevare og ændre disse retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne rettes datoen for retningslinjernes seneste opdatering. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt en gang årligt.

I tilfælde af væsentlige ændringer i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale vil vi give dig besked i form af et tillæg til vores aftale.

Andre vilkår

Ved accept af vores handelsbetingelser ved køb på Green-comfort.com accepterer du, at vi må sende dig mails relateret til din ordre herunder ordrebekræftelse, leveringsinformation, indsamling af anmeldelser og generel information.

Databehandling 3. Part

Følgende tredjeparts databehandlere har vi en skriftlige aftale med, der sikrer, at de håndterer dine personlige oplysninger forsvarligt.

- Epay/bambora (Håndterer betalingskort)

- Google (Analytics, Adwords, Webmastertools)

- Facebook (Annoncer og statistik)

Alle ovenstående tredjeparts databehandlere lever op til EU's krav om behandling af personlige oplysninger.

 

 

DU HAR RET TIL AT BLIVE GLEMT:

Ønsker du ikke at dele din information med Google Analytics, kan du in-stallere følgende Chrome plugin, der forhindrer Google i at indsamle data om dig: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

På Facebook skal du blot trykke på krydset på annoncen og vælge, at du ikke ønsker at se denne annonce igen. Så ser du aldrig mere annoncer fra os igen på Facebook. Du kan også fjerne dit like fra vores facebookside, så får du hverken vores nyheder og tilbud i dit newfeed eller fremgår i statis-tikkerne på vores side.

 

Kontakt

Såfremt du ønsker adgang til de oplysninger, der hos os er registreret om dig, skal du rette henvendelse til Green Comfort A/S via mail info@green-comfort.com

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du ligeledes rette henvendelse til ovenstående.

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger kan dette ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk