Sådan optjenes point

Club Comfort

Som Club Comfort medlem bliver du forkælet med gode tilbud og attraktive fordele

Sådan optjener du point

Hver gang du køber i vores webshop, optjener du point, som du senere kan bruge ved nye køb.

For hver gang du køber for 20 kr., optjener du 1 point. Det vil sige, at fx et køb på 500 kr. giver 25 point og et køb på 1150 kr. giver 57 point.

1 point har en værdi af 1 krone. Det svarer til, at du optjener point til en værdi på 5 % af hver eneste køb på webshoppen.

Følgende regler gælder:

  • Du optjener point på det fakturerede beløb ved alle køb på shoppen
  • Du optjener også point på de køb, hvor du anvender point som en del af betalingen.
  • Du kan altid se dine optjente point på ”Min side” i Club Comfort.
  • Du kan bruge dine point som betaling ved alle køb, uanset hvor mange point du har.
  • Ved bestilling af varer fra shoppen kan du indtaste det antal point, du ønsker at bruge. Du kan ikke indtaste et højere antal end de point, du har.
  • Du kan ikke få udbetalt dine point kontant. Pointene har kun værdi ved køb i vores webshop.
  • Du kan ikke bruge dine point som betaling hos vores forhandlere.

Har du spørgsmål?
Kontakt os:
Tlf. 86416511
info@green-comfort.com